Opdrachtgevers

GRONDIG
Elk zoekproces begint bij ons met een grondige kennismaking. Dit gebeurt door gesprekken met sleutelfunctionarissen rond de vacature waarvan het resultaat wordt vastgelegd in een functieprofiel.

AMBASSADEUR
Wij zien ons zelf als uw ambassadeur en handelen daar naar. Doelgericht, vertrouwelijk en met kennis van uw bedrijf, uw cultuur en uw markt. Zo werken wij doelgericht naar een treffend resultaat: de juiste man of vrouw op de juiste plaats.

In het geval van executive search, brengt onze afdeling research zoveel mogelijk potentiële kandidaten in kaart. Met deze kandidaten gaan wij het gesprek aan.

Bij werving & selectie wordt gekozen voor een advertentieprocedure, meestal in combinatie met internet. Dit kan uit het oogpunt van kostenoverwegingen en gewenste snelheid een uitstekend middel zijn.

Bij een positief resultaat, presenteren wij een uitgebreid kandidaatsprofiel en coördineren de daarop volgende selectiegesprekken. Omdat het ook ons gaat om het succes van de nieuwe werkrelatie op de lange termijn, houden wij contact.

Wij werken samen met andere HRM-adviesorganisaties en zijn daardoor in staat ook andere diensten aan te bieden.

EXPERT
Expertise gebieden zijn: Juridische, Actuariële, Commerciële, Operationele, ICT en Algemeen Management posities. Specifieke branche kennis is met name opgebouwd met betrekking tot de Advocatuur, de Food & Agri industrie en de ICT sector.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.